Városunk hírei

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján, meghatározott adattartalommal ebösszeírásra kerül sor városunkban.

Az adatszolgáltatás minden ebtartó számára kötelező, elmulasztása bírságolási eljárást vonhat maga után.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatvány Vésztő Város honlapjáról letölthető vagy papíralapon a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatától kérhető.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat a következő módokon lehet eljuttatni a Hivatalhoz:

– beszkennelve az ebosszeiras@veszto.hu elküldve;

– beszkennelve a saját ügyfélkapuról a Hivatal címére;

– papíralapon a Hivatal kapualjában elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel.

Az adatszolgáltatás határideje 2023. szeptember 15.

Felhívom a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak chip-pel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a chip-pel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni, emellett természetesen oltásukról és féregtelenítésükről folyamatosan gondoskodni.

Együttműködésüket megköszönve:

Dr. Medgyaszai László

jegyző

Szólj hozzá!