Városunk hírei

TÁJÉKOZTATÁS

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatása 2022. november 23-án (szerdán) 9 órától 12 óráig valamint 13 órától-15:30 óráig kerül kifizetésre a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 7. számú irodájában.

Közmeghallgatás

HIRDETMÉNY VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY A MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 54.§-ÁBAN, VALAMINT A VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ, 23/2014. (X.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 27. §-ÁBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN 2022. ÉV NOVEMBER HÓ 30. NAPJÁN 14.00 ÓRAKOR A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN KÖZMEGHALLGATÁST TART. A Bejegyzés megtekintése

Felhívás, egyszeri pénzbeli támogatás

Vésztő Város Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyeket a tartósan beteg gyermek után. A tartósan beteg gyermek(ek) után magasabb összegű családi pótlékban részesülő vésztői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, jövedelmi és vagyoni körülményeiktől függetlenül jogosultak a pénzbeli támogatásra. A kérelemhez mellékelni kell a magasabb összegű családi pótlékot Bejegyzés megtekintése

Tisztelt Adózók!

Az alábbi bankszámlaszámokra teljesíthetik adó és köztartozás fizetési kötelezettségüket Magánszemélyek kommunális adója 11733209-15344818-02820000 Építményadó 11733209-15344818-02440000 Helyi iparűzési adó 11733209-15344818-03540000 Települési adó 11733209-15344818-02130000 Gépjárműadó (csak hátralékokra) 11733209-15344818-08970000 Idegen bevételek 11733209-15344818-04400000 Talajterhelési díj 11733209-15344818-03920000 Földbérbeadásból származó jövedelem 11733209-15344818-08660000 Bírság és végrehajtási ktg 11733209-15344818-03610000 Helyi jövedéki adó 11733209-15344818-02510000 Pótlék 11733209-15344818-03780000 Államigazgatási illeték beszedési 11733209-15344818-03470000 Egyéb bevételek 11733209-15344818-08800000