Rendeletek

Önkormányzati rendelettár >>

Rendelet száma Rendelet tárgya Internetes elérhetőség
20/1996. (XII.17.) A magánszemélyek kövesútépítésre felvett hitelének kamattámogatásáról link
11/2002. (V.28.) Az egyes helyi egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról link
18/2002. (IX.24.) Az építészeti örökség helyi védelméről link
25/2004. (VI.29.) A talajterhelési díjról link
31/2004. (IX.28.) Vésztő város helyi építési szabályzatáról link
14/2006. (III.28.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról link
1/2008. (I.29.) Az intézményi étkezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról link
2/2008. (I.29.) A közterület-használatáról link
5/2008. (II.26.) A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről link
16/2009. (VI.30.) A dohányzás és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról link
25/2011. (X.26.) A kitüntető címek adományozásáról link
30/2011. (XI.30.) Vésztő Város Hulladékgazdálkodási Tervének kihirdetéséről link
5/2012. (II.1.) A városi ösztöndíjról link
20/2012. (VI.27.) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról link
21/2012. (VII.13.) A játszóterek használatának rendjéről link
26/2012. (X.31.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól link
9/2013. (III.27.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól link
21/2013. (XI.8.) A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről link
23/2013. (XII.18.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól link
10/2014. (II.26.) A környezetvédelem helyi szabályairól link
13/2014. (III.26.) A települési hulladékgazdálkodásról link
14/2014. (III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól link
16/2014. (IV.29.) Vésztő Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról link
22/2014. (X.29.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről link
23/2014. (X.29.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról link
3/2015. (II.26.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről link
4/2015. (II.26.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről link
6/2015. (IV.30.) Vésztő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről link
15/2015. (XI.26.) A helyi adókról link
16/2016. (V.26.) Vésztő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről link
17/2016. (V.26.) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről link
6/2017. (III.30.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. ( III. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről link
10/2017. (IV.13.) Vésztő város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról link
12/2017. (V.25.) Vésztő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) link
14/2017. (VI.29.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról link
17/2017. (VII.11.) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról link
18/2017. (VII.10.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról link
21/2017. (IX.28.) A magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatás rendszeréről link
11/2018. (V.31.) Vésztő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) link
1/2019. (II.1.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről link
6/2019. (III.28.) Vésztő város címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és a településnév használatáról link
7/2019. (III.28.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról link
9/2019. (V.30.) Vésztő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) link
11/2019. (VI.12.) Az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról link
17/2019. (IX.26.) A településkép védelméről link
10/2020. (VIi.17.) Vésztő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról link
11/2020. (VII.17.) Vésztő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) link
15/2020. (X.29.) A közútkezelői hatáskörök átruházásáról link
2/2021. (II.3.) A követelésekről való lemondás eseteiről link
3/2021. (II.12.) Vésztő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről link
4/2021. (III.2.) A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről link
5/2021. (III.2.) A gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról link
8/2021. (V.4.) A lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról link
10/2021. (V.28.) Vésztő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) link
18/2021. (XI.25.) Az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról link
19/2021. (XI.25.) A díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról link
1/2022. (I.27.) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről link
2/2022. (II.24.) A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről link
3/2022. (III.3.) A civil szervezetek támogatásáról link