TÁJÉKOZTATÁS

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő, vésztői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, jövedelmi és vagyoni körülményeiktől függetlenül,egyszeri pénzbeli támogatásra jogosultak. A támogatás iránti kérelem november hónapban benyújtható a Vésztői Közös Önkormányzati hivatal 6. számú irodájában. A kérelemhez mellékelni kell a magasabb összegű családi pótlékot igazoló dokumentumot. A benyújtás határidejének túllépése jogvesztő.

BURSA Pályázati kiírás

  “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vésztő Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első Bejegyzés megtekintése