Intézmények

Vésztő Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. rendelkezéseinek, és felhatalmazásának megfelelően, az önkormányzati feladatok gazdaságos és szakmailag megalapozott ellátására költségvetési szerveket, intézményeket hozott létre. Az intézmények feladatait, működésük rendjét Alapító okiratokban, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatokban rögzítette.

Működésükhöz a teljes településre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben forrást rendelt, de emellett engedélyezte saját bevételek tervezését is. Az Intézmények saját költségvetése és az annak végrehajtásáról szóló éves beszámoló az éves költségvetési rendelet és az éves Zárszámadás részét képezi.

Az intézmények vezetőinek kinevezése át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör, a dolgozók közalkalmazotti státuszban szerepelnek.