Nemzetiségi Önkormányzatok

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. rögzíti, hogy minden nemzetiségnek joga van arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon. Joga van a szülőföldjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök születési vagy lakhelyének kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés szabadságához és oltalmához.

Ennek elősegítése, valamint biztosítása érdekében az egyes településeken – adott létszám és egyéb feltételek megléte esetén – a nemzetiséghez tartozók nemzetiségi önkormányzatot választhatnak, részt vehetnek annak munkájában, kérhetik közreműködését, intézkedését, tájékoztatását.