Városunk hírei

Felhívás

Tisztelt vésztői Lakosok!

A nyár közeledtével várható a gyomnövények elburjánzása, mely allergiát, a szomszédos ingatlanok használói számára bosszúságot, vitás helyzeteket eredményezhet.

Vésztő Város Képviselő-testületének 8/2021. (V.4.) számú rendeletének 2. §-a a következőképpen rendelkezik::

“(1) A település belterületén lévő ingatlanok lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója, haszonélvezője (a továbbiakban: tulajdonos) kaszálással, legeltetéssel, vegyszeres irtással vagy egyéb módon köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanon a nem dísznövényként vagy haszonnövényként gondozott lágyszárú növényzet mérete legfeljebb 30 cm lehet. Az ingatlan tulajdonosa 30 cm magasság elérését megelőzően az (1) bekezdés szerinti cselekmények szükség szerinti gyakoriságával köteles a meghatározott méret alatt tartani.”

A rendelkezés megszegőjével szemben eljárást kell lefolytatni és a jogkövető magatartás bírsággal kerülhet kikényszerítésre.

Tisztelt vésztői Lakosok!

Kérem, tartsák tisztán ingatlanaikat, valamint az ingatlanok előtti közterületrészt.

Dr. Medgyaszai László

jegyző

Szólj hozzá!