Városunk hírei

Felhívás szociális földprogramban történő részvételre

Vésztő Város Önkormányzata– a Belügyminisztériummal, mint támogatóval, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal, mint kezelő szervvel együttműködve„Családi portaprogram –Szociális földprogram” megvalósítására kötött megállapodást.

Vésztő Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) számú rendeletének 30. § (2) bekezdése alapján eljárva, szociális rászorultságtól függő, gazdálkodást segítő támogatás formájában 10 vésztői háztartást (családot) kíván bevonni a programba.

A szociális földprogram az alábbi résztevékenységekből áll:

  1. „Háztáji konyhakertek megművelésének elősegítése”: a Képviselő-testület eszközök biztosításával, szaktanácsadással, növényvédő szerekkel, növényi szaporítóanyag átadásával megteremti a háztáji konyhakertek megművelésének lehetőségét. Az alprogram keretében a kedvezményezettek konyhakerti zöldségfélék termesztését végzik. A megtermelt javakat a programban résztvevő kedvezményezettek saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják.
  2. „Családi állattartás, állattenyésztés beindítása”: az alprogram keretében a Képviselő-testület előnevelt csirkeállományt biztosít. A kedvezményezetteknek a baromfiállomány 1 évig kell tartania. A baromfiállomány fennmaradó 50 %-át 1 éven belül a saját és családja étkezési céljaira használhatja fel. Az állatállomány sem ingyenesen, sem pedig visszterhesen nem ruházható át.
  3. „Előkert/virágoskert kialakítása, művelése”: a program keretében virágpalánták kerülnek átadásra.
  4. „Gyümölcsöskert kialakítása, művelése”: a program keretében gyümölcsfacsemete kerül átadásra.

A szociális földprogramban szociális rászorultságtól függő, egyéni megállapodás keretében lehet részt venni. Saját, rendezett tulajdonjogú lakóingatlannal, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező azon családok és nyugdíjasok, akik konyhakerti művelésre alkalmas földterület, gazdasági épületek, ólak birtokában vannak és rendelkeznek kisállattartási és konyhakerti művelésre irányuló gyakorlattal, továbbá alaptájékoztatás után együttműködést vállalnak a program végrehajtására.

Szociálisan rászorulónak kell tekinteni – az alábbi sorrendben – különösen azokat a személyeket, akiknek nincs vagyonuk, és

a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy

b) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, vagy

c) jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy

d) álláskeresési támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy

e) akik pályakezdő munkanélküliek és

akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500,- Ft.) összegének 150 % – át.

Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.

A programra csak olyan személy, vagy család jelentkezése fogadható el, aki, vagy amely az állattartáshoz szükséges épülettel, gazdasági udvarral, illetve a növénytermesztéshez szükséges kerttel rendelkezik.

Az egyéni kérelmeket a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és Népjóléti Csoportjánál, a Városháza földszint 6. számú irodájában kell előterjeszteni. A kérelmeket Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Karitatív Bizottsága bírálja el, a rendelkezésre álló források függvényében. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni.

A programba történő jelentkezés határideje: 2023. február 24.

Karakas Anikó

polgármester

Felhívás:

Szólj hozzá!