Városunk hírei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Vésztő Város Képviselő-testülete a 3/2022. (III.3.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje 2023. február 10.

A benyújtás helye a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal titkársága.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap;

b) a 2007. évi CLXXXI. tv.-ben szereplő összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat;

c) nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról;

d) közzétételi nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. tv. 8. §-a szerinti esetben;

e) köztartozás fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat;

f) sportegyesület esetén igazolás a megyei vagy országos szakszövetségtől, mely igazolja az adott évi verseny rendszerben való részvételt.

A nyomtatványok letölthetők a https://veszto.hu/civil-szervezetek/

Karakas Anikó

polgármester

Szólj hozzá!