Városunk hírei

Felhívás, egyszeri pénzbeli támogatás

Vésztő Város Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyeket a tartósan beteg gyermek után.

A tartósan beteg gyermek(ek) után magasabb összegű családi pótlékban részesülő vésztői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, jövedelmi és vagyoni körülményeiktől függetlenül jogosultak a pénzbeli támogatásra.

A kérelemhez mellékelni kell a magasabb összegű családi pótlékot igazoló dokumentumot, valamint a szakorvos által kiállított igazolást a tartós betegség fennállásáról.

A támogatás iránti kérelem 2022. november 25-ig nyújtható be és a támogatás kifizetésére december hónapban kerül sor. A benyújtás határidejének túllépése jogvesztő.

A támogatás iránti kérelem az önkormányzati hivatal 6. számú irodájában igényelhető vagy letölthető a következő linken keresztül.

Szólj hozzá!