Városunk hírei

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL TELEPÜLÉSÜNKÖN

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete értelmében településünkön megengedett a kerti hulladék és avar égetése az alábbi pontok betartása mellett:

•A város területén az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

• A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak napkeltétől napnyugtáig a szomszédok előzetes értesítése mellett megengedett.

•A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

• Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett és csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

• A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. A nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

• Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

• Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről.

• A szabadban égő tüzet vagy üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.

• A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól jelen rendelet nem ad felmentést. Az avar és kerti hulladék nem égethető ezen tilalom időtartama alatt.

A hatóságilag elrendelt aktuális tűzgyújtási tilalomról a

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep

oldalról tájékozódhat.

Szólj hozzá!