Városunk hírei

FELHÍVÁS egyszeri pénzbeli támogatás igénylésére magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek

Vésztő Város Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyeket a tartósan beteg gyermek után. 

A tartósan beteg gyermek(ek) után magasabb összegű családi pótlékban részesülő vésztői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, jövedelmi és vagyoni körülményeiktől függetlenül jogosultak a pénzbeli támogatásra.

A támogatás összege egyszeri 10.000,-Ft

A kérelemhez mellékelni kell a magasabb összegű családi pótlékot igazoló dokumentumot.

A támogatás iránti kérelem november hónapban nyújtható be és a támogatás kifizetésére december hónapban kerül sor. A benyújtás határidejének túllépése jogvesztő.

A támogatás iránti kérelem az önkormányzati hivatal 6. számú irodájában igényelhető.

Szólj hozzá!