Alpolgármester

dr. Mike László
alpolgármester

Gyógyszerészként dolgozom Vésztő városában. Egyetemi tanulmányaimat Szegeden végeztem, ahol először gyógyszerészi majd jogi doktorátust szereztem. Hivatásom a szolgálat, a rászoruló és beteg emberek segítése.

Képviselőként azért dolgozok, hogy mindannyian méltóbban, jobban élhessünk itt Vésztőn. Ez minden ember és vállalkozó számára fontos, aki itt Vésztőn keresi a biztonságot jelentő munkát és megélhetést, az oktatást és egészségügyi ellátást, a tisztességes és pártatlan eljárást, avagy a különböző ellátási, gondozási szolgáltatásokat. Kitartásommal, céltudatosságommal és szakmai ismereteimmel a tiszta és világos célokért, a közösségeink és a városunk fejlődéséért kívánok tenni.

Hiszem és vallom, hogy az idősebb és bölcsebb vésztői emberek tanácsait megfontolva és elfogadva alakíthatjuk, szépíthetjük városunkat úgy, hogy az nemcsak most számunkra, hanem a jövő nemzedékének is élhető, szerethető otthont képes lesz adni. Olyan otthont és olyan várost, ahol az emberek kölcsönösen tisztelik egymást.