Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Vésztő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. október 13. napján megválasztott képviselőtestülete: A Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat a helyi önkormányzat munkáját támogatva, igyekszik aktívan részt venni a város életében. A nemzetiségi önkormányzat tevékenységének lényege, munkájának legfontosabb szegmense a kulturális értékek átörökítése a hagyományok ápolása, őrzése és továbbadása. Elérhetőségeink: VVRNÖ, 5530 Vésztő, Békési út 52. Mohácsi Attila Bejegyzés megtekintése

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 10. 13-án megválasztott képviselőtestülete: Lázár Attiláné – elnök Szilágyiné Bak Anita – elnökhelyettes Balog Zsigmondné – képviselő Első testületünk 2010-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy segítsük városunkban a német nyelvet tanuló diákokat, felnőtteket, támogassuk őket tanulmányaik során. Minden német nyelvvel kapcsolatos megyei rendezvényen és nyelvi versenyen szép eredményeket Bejegyzés megtekintése

Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Óvodánk közös igazgatású köznevelési intézmény, amely napjainkban három telephelyen működik. Négyszínvirág pedagógiai programunk a gyermekek alapvető tevékenységeire, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, az egészséges életre való nevelésre épít. Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Bejegyzés megtekintése

Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár

A Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Észak-Békés egyik jelentős, helyi és térségi feladatokat ellátó közművelődési intézménye. Többször nevet váltott, átalakult, változtak működésének feltételei, de mindvégig az maradt, amiért létrehozták: a helyi közművelődés legfőbb színtere, a vésztőiek, a vésztői közösségek találkozóhelye. A művelődési központ impozáns épülete több mint harminc éve épült, és a Bejegyzés megtekintése

Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum

A Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum jelenlegi formájában, Vésztő Város által 2016. január 1-én megalapított intézmény. Aktív telephelyei a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely, a Vésztői Kiállítóhely és Képtár, valamint a Mesterségek Háza és a Sinka-ház. Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely: Jellegét tekintve az emlékhely összetett képet mutat. 14 hektáros területén, amely a Körös-Maros Nemzeti Park része, tanösvény, régészeti kiállítások, Bejegyzés megtekintése

Intézmények

Vésztő Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. rendelkezéseinek, és felhatalmazásának megfelelően, az önkormányzati feladatok gazdaságos és szakmailag megalapozott ellátására költségvetési szerveket, intézményeket hozott létre. Az intézmények feladatait, működésük rendjét Alapító okiratokban, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatokban rögzítette. Működésükhöz a teljes településre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben forrást rendelt, de emellett engedélyezte saját bevételek Bejegyzés megtekintése

Nemzetiségi Önkormányzatok

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. rögzíti, hogy minden nemzetiségnek joga van arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon. Joga van a szülőföldjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök születési vagy lakhelyének kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés szabadságához és oltalmához. Ennek elősegítése, valamint biztosítása érdekében az egyes településeken – adott létszám és Bejegyzés megtekintése

Bizottságok

Gazdasági, Mezőgazdasági, Vállalkozásfejlesztési, Pénzügyi, Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Karitatív Bizottság Egészségügyi és Sport bizottság