2017. augusztus 19.    Szombat    , Huba névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4350676
2016. november 22.       2016 évi TESZK módosítás

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Vésztő Város Önkormányzata 235/2007. (XII.13). sz. határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a  31/2004. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és annak mellékletét képező szabályozási tervének módosítása folyamatban van.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési    eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. r.) 38. § értelmében a tárgyi módosítás teljes eljárással történik, így az a véleményezési szakaszban tart.

Az Önkormányzat a véleményeztetési szakasz dokumentációját közzétette Vésztő Város Honlapján (www.veszto.hu), valamint Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.).

A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.

A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik, melyet postai úton a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Csoport (5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.) címére vagy a varosfejlesztes@veszto.hu elektronikus levélcímre lehet megküldeni.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.26.) Korm. rendelet és a Vésztő város hatályos településrendezési eszközeinek 2016. évi módosításának kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 208/2016. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozata alapján teszem közzé.

 

 

Dokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]