2019. július 17.    Szerda    , Endre és Elek névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4766799
2018. március 21.       KÖZLEMÉNY az óvodai és bölcsődei beiratkozásról

KIVONAT

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. év február hó 28. napján tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

„A képviselő-testület 8 képviselőből 8 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozza:

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (II. 28.) számú KT határozata a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás időpontjának és az intézményi működés egyes elemeinek a meghatározásáról Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vésztői „Négyszínvirág” Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás időpontjaként a 2018. év április hó 23-26-ig tartó időszakot jelöli ki, naponta 7.30 és 17.00 óra között.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2018/2019-es nevelési évben az óvoda telephelyei hétfőtől- péntekig 6.30 és 17.00 óra között tartanak nyitva.

Az óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 2018. június 15-ig minden óvoda nyitva tart. 2018. június 18-tól július 20-ig a Központi Óvoda tart ügyeletet. 2018. július 23-tól augusztus 24-ig a Körösparti Óvoda tart ügyeletet. 2018. augusztus 27-től minden óvoda nyitva lesz.

3. A Képviselő-testület a 2018/2019-es nevelési évben a Vésztői „Négyszínvirág” Óvoda és Bölcsődében indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg:

Telephely neve / Csoportszám telephelyenként

Központi óvoda: 3 csoport,

Komlódi-falvi óvoda: 4 csoport,

Körösparti óvoda: 2 csoport.

Csoportszám összesen: 9.

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bölcsőde 2018. év június hó 25. napjától július hó 6. napjáig zárva tart. Ezt meghaladóan a nyári szünidő alatt a szokásos nyitvatartási rend szerint működik.

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.


Felelős: Molnár Sándor polgármester

Pardi Gézáné óvodavezető

Határidő: értelem szerintMolnár Sándor s.k.     dr. Petri Béla s.k.

polgármester                 jegyző

Dokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]