2019. január 17.    Csütörtök    , Antal és Antónia névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4670368
2018. január 12.      FELHÍVÁS SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

Vésztő Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) számú rendeletének 30. § (2) bekezdése alapján - az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mint támogatóval, valamint a
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolítóval együttműködve - szociális rászorultságtól függő, gazdálkodást segítő támogatás formájában  
SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOT INDÍT.
A szociális földprogram az alábbi résztevékenységekből áll:
1. „Háztáji konyhakertek megművelésének elősegítése": a Képviselő-testület eszközök biztosításával, szaktanácsadással, növényvédő szerekkel, növényi szaporítóanyag átadásával megteremti a háztáji konyhakertek megművelésének lehetőségét. Az alprogram keretében a kedvezményezettek konyhakerti zöldségfélék termesztését végzik. A megtermelt javakat a programban résztvevő kedvezményezettek saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják.
2. „Családi állattartás, állattenyésztés beindítása”: az alprogram keretében a Képviselő-testület előnevelt csirkeállományt és a vágásérett korukig történő felnevelésükhöz szükséges takarmányt biztosít. A kedvezményezetteknek a baromfiállomány 1 évig kell tartania. A baromfiállomány fennmaradó 50 %-át 1 éven belül a saját és családja étkezési céljaira használhatja fel. Az állatállomány sem ingyenesen, sem pedig visszterhesen nem ruházható át. 
3. „Családi mintakert kialakítása”: A program keretében 1 rászoruló család portáján, családi mintakert kerül kialakításra, amelyben a gazda vállalja, hogy legalább 5 féle konyhakerti növényt termeszt, legalább 2 féle haszonállatot tart, gyümölcsöskertjében legalább 3 féle gyümölcsfát ápol és virágos kertet is művel. Irányított keretek között portáját, bemutatja, tapasztalatait megosztja az érdeklődőkkel.
 
A szociális földprogramban szociális rászorultságtól függő, egyéni megállapodás keretében lehet részt venni. Szociálisan rászorulónak kell tekinteni - az alábbi sorrendben - különösen azokat a személyeket, akiknek nincs vagyonuk, és
a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy
b) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, vagy
c) jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy
d) álláskeresési támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy
e) akik pályakezdő munkanélküliek és
akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.
A programra csak olyan személy, vagy család jelentkezése fogadható el, aki, vagy amely az állattartáshoz szükséges épülettel, gazdasági udvarral, illetve a növénytermesztéshez szükséges kerttel rendelkezik. 
Az egyéni kérelmeket a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál, a Városháza földszint 4. számú irodájában kell előterjeszteni. A kérelmeket Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága bírálja el, a rendelkezésre álló források függvényében. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. 

A programba történő jelentkezés határideje: 2018. január 12.


Molnár Sándor
polgármester


Dokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]