2019. február 22.    Péntek    , Gerzson névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4689240
2017. november 20.      Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Vésztő település egy részén  kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
Az összeírók november 22-e és december 15-e között keresik fel háztartásokat.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint:
Janóné Varga Irma, Pósán Anikó
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!
Budapest, 2017. november 16.
Tisztelettel:
Malakucziné Póka Mária s.k.
főosztályvezető 
Központi Statisztikai Hivatal 
Adatgyűjtési Igazgatóság 
Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]