2019. február 22.    Péntek    , Gerzson névnapja Vésztő


Vésztő















Nézettség: 4689320




2017. október 11.      Központi orvosi rendelő-


Vésztő Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP-4.1.1-15 pályázati kiíráson a Központi orvosi rendelő- "Orvosi Centrum" megvalósítására.
A projekt célja, olyan infrastrukturális fejlesztések, melyek az egészségügyi alapellátó-rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés esélyegyenlőségeinek mérséklését célozza, infrastrukturális feltételeit javítja, különös figyelmet fordítva a várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek célcsoportjaira. A fejlesztés azért is fontos ezen a szinten, mert az alapellátás az alapvető szűrővizsgálatokat, egészségügyi állapotfelméréseket hivatott leginkább elvégezni. A fejlesztés hozzájárul, hogy a lakosság egészségben eltöltött életéveit növelje, előtérbe helyezi a megelőzést és korai felismerést és fejlesztést, a gyermekek egészséges fejlődését, a lakosság életminőségének javítását, valamit a táppénzen töltött idő csökkentését és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint a közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést segíti elő. Az alapellátó tevékenységet végző Orvosi Centrum hozzájárul a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is. A projekt célja, hogy a településen élő minden lakos számára egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény, mely helyet biztosít a háziorvosi-, fogorvosi- ellátásnak.
A projekt szakmai-műszaki tartalma:
Vésztő településen jelenleg az egészségügyi alapellátás egy része a Kossuth L. u. 29-33. sz. (hrsz.: 315/A/2) alatti 1/1 arányban Vésztő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon működik. A településen már régóta tervben volt egy orvosi centrum kialakítása, melyhez az önkormányzat megvásárolta a korábban vasműszaki üzletként működő épületrészt (hrsz.: 315/A/1).
A fejlesztés során a már meglévő orvosi rendelő bővítésére, átalakítására kerülne sor a 315/A/1 hrszú ingatlanban, ahol hat orvosi rendelő és a hozzá tarozó öltöző, váró, és vizesblokkok kerülnek kialakításra.
A beruházás tartalmaz megújuló energiahasznosítást és akadálymentesítési elemet is.
A rendelőkhöz és várókhoz tartozó bútorok, asztalok, székek beszerzése is megvalósításra kerül.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 04. 30.
- projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00049
- támogatás összege és intenzitása: 60.000.000.-Ft, 100%


 




Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]