2017. augusztus 19.    Szombat    , Huba névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4350679
2017. március 17.      Pályázati kiírás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.

A munkakörébe tartozó tényleges feladatok:

 • A közlekedési igazgatással, vízügyi igazgatással, és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Az önkormányzat és intézményei számára megjelenő pályázati kiírások figyelése.
 • A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés.
 • Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés.
 • Beruházások lebonyolításában való aktív közreműködés, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktivitási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés.
 • A benyújtásra szánt pályázatok előkészítésében, az adatlapok és szükséges mellékelendő dokumentumok beszerzésében, a pályázat összeállításában és az esetleges hiánypótlások elkészítésében történő segítségnyújtás.
 • Helyszíni ellenőrzések során, műszaki kérdésekben való közreműködés, ellenőrzések zavartalan lebonyolításának segítése.
 • A feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében való közreműködés.
 • A településen folyamatban lévő beruházások figyelemmel kísérése, felügyelete.
 • Lakossági bejelentések feljegyzése, koordinálása.
 • Feladatköréhez tartozó statisztikák elkészítése, KSH-val való kapcsolattartás.
 • Intézményekkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2013. (XI.8.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Ø  legalább középfokú végzettség

Ø  felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel)

Ø  magyar állampolgárság

Ø  büntetlen előélet

Ø  cselekvőképesség

Előnyt jelent:

Ø  közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat

Ø  beruházói és közbeszerzési gyakorlat

Ø  vagyongazdálkodási ismeretek, jártasság

Ø  térinformatikában való jártasság

Ø  jó kommunikációs készség

Ø  idegen nyelv (német/angol) tárgyalásszintű ismerete

Ø  B kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          fényképes, szakmai önéletrajz

-          képesítést igazoló okiratok másolata

-          90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

-          szakmai gyakorlat meglétének igazolása

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 17.     12.00. óra.

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak a Vésztő Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth L. u 62.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „műszaki ügyintéző”, vagy

-          személyesen dr. Petri Béla jegyző, Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. március 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a jegyző, mint a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal vezetője dönt.

A döntéshozó a pályázókat személyes meghallgatásra hívhatja be és legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.

Dokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]