2020. május 28.    Csütörtök    , Emil és Csanád névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 5009626

Koordinációs és népjóléti csoport

Csoportvezető: Balogh Csilla aljegyző
Telefon:66/477-011 (105 mellék)
E-mail: igazgatas@veszto.hu

Igazgatási csoport

Az igazgatási csoport ellátja az állampolgárokat és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő önkormányzati, polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, segíti a döntéshozatalt, biztosítja a döntések végrehajtását.

Ellátja a képviselő-testületi, és a bizottsági ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat. 

Hatósági nyilvántartásokat vezet, hatósági ellenőrzéseket végez. Ellátja az ügyiratkezelés feladatát, az ügyiratkezelés körében elvégzi az iktatással, az iratok tárolásával és selejtezésével kapcsolatos feladatokat az egész hivatal tekintetében.

Az igazgatási csoport feladatai közé tartozik

a) az anyakönyvi igazgatással,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával,

c) az állatvédelemmel, állattartással és állategészségüggyel, 

d) az igazságügyi ágazattal,

e) a hagyatéki eljárással,

f) a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel,

g) az oktatási és művelődési ágazattal,

h) a szociális ellátásokkal,

i) a gyámügyi igazgatással, gyermek- és ifjúságvédelemmel,

j) az egészségügyi ágazattal,

k) a belügyi ágazattal,

l) az állampolgársággal, a menedékjoggal,

m) a honvédelmi, katasztrófavédelmi ágazattal,

n) postázással, iktatással, irattározással

o) Az adó-igazgatással kapcsolatos jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása (helyi adók, települési adó és a belföldi rendszámú gépjárművek adója);

p)  Földművelésügyi ágazattal;

q)  Ipari és kereskedelmi igazgatással

r)  Adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézésével, adóigazolások kiadásával  

s)  a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok működésével 

kapcsolatos feladatok ellátása.

A ROMA Nemzetiségi Önkormányzat:

Vésztőn 1995- től működik  folyamatosan nemzetiségi önkormányzat (korábban Cigány Kisebbségi Önkormányzat).

Székhelye 5530 Vésztő, Békési út 52. szám. Telefonszáma: 66/478-012.

Jelenlegi tagjai: Budai Zoltán (elnök), Budai Edina (elnökhelyettes), Farkas Sándor, Mohácsi Richárd.

A nemzetiségi önkormányzat az irányadó jogszabályi rendelkezések, valamint a Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározottak szerint működik.

Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Székhelye, pontos címe:

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

A Nemzetiségi Önkormányzat rövidített neve: VVNNÖ

Jelenlegi tagjai: 

Balog Zsigmondné elnök

Lázár Attiláné elnökhelyettes

Lázár Krisztián 

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]