2020. május 28.    Csütörtök    , Emil és Csanád névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 5009597

Körösújfalui Kirendeltség

Kirendeltségvezető: Balogh Csilla
Telefon:66/477-011 (105 mellék)

E-mail: igazgatas@veszto.hu 

Levelezési cím: 

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége 

5536 Körösújfalu, Fő utca 14.

Központi telefonszámok:

66/479-096; Fax:66/479-096; 

Elektronikus levélcím: polgarmester@korosujfalu.hu; jegyzo@korosujfalu.hu;

Belföldi jogsegély fogadására kijelölt elektronikus levélcím: igazgatas@veszto.hu  

A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalu községben állandó jelleggel „Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet a Körösújfalu községet érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyi vonatkozású ügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységét képezi.    

A körösújfalui kirendeltség segíti Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a képviselő-testület bizottságának és Körösújfalu Polgármesterének a munkáját. E körben általános feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A kirendeltség ellátja a Körösújfalu Polgármesterének és Vésztő Város Jegyzőjének hatáskörébe, valamint egyes szakmai területeken ügyintézői feladatkörébe utalt államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatokat, illetve közreműködik azok ellátásában.

A kirendeltség működésének szervezési feladatait a jegyző a csoportvezetők bevonásával látja el. A jegyző személyesen vagy megbízottja útján koordinálja a kirendeltség munkáját, és látja el a jogszabályokban és a jelen rendeletben meghatározott feladatait. 

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]